Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MÜMKİN Mİ MEST-İ GAMZE-İ CÂNÂNE OLMAYAM - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Mümkin mi mest-i gamze-i cânâne olmayam
Mest olanı sevem yine mestâne olmayam

Hep rûy-ı lutfdur görinen ehl-i meclise
Ben şem’-i hüsnüne nice pervâne olmayam

Kasdım bu âşinâlık idem ehl-i zevk ile
Erbâb-ı şevkdan yine bigâne olmayam

Re’yim bu bend-i zülfe çekerse gönül beni
Uymayam ana ben dahi dîvâne olmayam

Kendüm bilelden oldum esîri güzellerün
Yahyâ olur mı ol şeh-i hûbâna olmayam

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sevgilinin gamzesinin sarhoşu olmamam mümkün mü? Sarhoş olanı sevip de sarhoş olmamak mümkün mü?

Mecliste görünen hep lütf dolu yüzüdür. Ben onun güzel yüzünün aydınlığına nasıl pervâne olmayayım?

Benim maksadım zevk ehli ile bir arada bulunmaktır. Aşk ehlinden uzak kalmamaktır.

Bu gönül, beni çekip onun zülfüne esir etmeye çalışırsa, ona uymayayım ki deli olmayayım.

Ben kendimi bildim bileli güzellerin esiriyim. Ey Yahyâ, hâl böyle iken o güzeller sultânına nasıl esir olmayayım.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi