Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GEYİNÜP SÜRH LİBÂS İÇİNE ÂL ÜSTİNE GÜL - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Geyinüp sürh libâs içine âl üstine gül
Jâleden câmesinün dizdi le’âl üstine gül

Nahl-bend oldı meger sahn-ı gülistânda nesîm
Turmadan dizmededür bu nice dâl üstine gül

Sahn-ı gül-zârda bir hûb kinârda cûda
Câmesin tâzeleyüp serdi nihâl üstine gül

Sarınup şâl sokınmış gül o nahl-i mevzûn
Câmesin tâzeleyüp serdi nihâl üstine gül

Hüsnine haylice magrûr göründi Yahyâ
İnledür bülbüli kalursa bu hâl üstine gül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gül, kırmızı üstüne kırmızılar giyinmiş, elbisesinin üzerine de çiğ tanelerinden inciler dizmiş.

Sabah rüzgârı, bahçede, fidanın hizmetkârı olmuş. Onun dallarının üstüne gül dizip duruyor.

Gül bahçesinde, bir köşede, o güzel, elbisesini değiştirdi fidanın üzerine güller serdi.

O endamlı fidan, şala sarınmış, güller sokunmuş. Seyredin ki şal üstüne gül nasıl da yakışmış.

Ey Yahyâ, o sevgili güzelliğine hayli mağrur görünüyor. Eğer o gül böyle devam ederse bülbülü çok inletecek.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi