Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

İRDİ BAHÂR SEN DAHİ ŞÂD OLMADUN GÖNÜL  - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

İrdi bahâr sen dahi şâd olmadun gönül
Güllerle goncalarla küşâd olmadun gönül

Ol şâh-ı hüsn nice bilür kıymetün senün
Bâzâr-ı aşk içinde mezâd olmadun gönül

Fevt itme nâ-murâdlıgun bârî neşvesin
Çün bâde -nûş-ı bezm-i murâd olmadun gönül

Bîgânelikle yâd ider oldu râkîbi yâr
Şükr it Cenâb-ı Hakka ki yâd olmadun gönül

Ol şâh-ı hüsnün iremedük pây-ı bûsına
Yahyâ gibi ki hâk - nihâd olmadun gönül

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bahar oldu sen yine de neşelenmedin gönül. Güller, goncalar açıldı sen açılıp ferahlamadın gönül.

O güzeller sultanı senin kıymetini nasıl da biliyor. Aşk pazarında alınıp satılmadan gönül.

Murat alamamış olmanın neşvesini de yabana atma. Hiç olmazsa arzular meclisinin kadehinden içmemiş oldun gönül.

Sevgili, rakibi ilgisizlikle suçları onu böyle hatırlar. Cenab-ı Hakk'a şükürler et ki seni böyle hatırlamıyor.

O güzellik sultanının ayağını öpmek nasip olmadı. Ey gönül sen de Yahya gibi toprak mizaçlı olamadın.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi