Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÂDEM SAYILMAZ OLDU KAPUNDA GEDÂLARUN - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Âdem sayılmaz oldu kapunda gedâlarun
Yok mı hisâbı padîşehüm mübtelâlarun

Dil gitti gerçi yirine kondu hezâr-ı gam
Biri gider bini gelür oldu belâlarun

Dil pûr-heves nesîm-i bahâr ise hoş-nefes
Çık bâga kim güzelliği vardur hevâlarun

Cân nakdini alup nudular revâ mıdur
Resn-i vefâyı bilmedügi dil-rübâlarun

Yahyâdan özge kimseye tekeyleme vefâ
Kâ'ildür ol ne denlü olursa cefâlarun

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Artık kapındaki dilencilerin adam yerine konulmaz oldu. Ey sultânım, sana müptelâ olanların hesabı hiç sorulmayacak mı?

Gönül gitti onun yerine gam bülbülü gelip kondu. Belâların biri gider biri gelir oldu.

Gönül arzular içinde, bahar rüzgârı esip duruyor. Bağa çık ki havaların doyulmaz güzelliği vardır.

Can akçelerini alıp da böyle boşa harcamaları reva mıdır? bu, dilberlerin vefa duygusunu bilmediklerinin kanıtıdır.

Yahya senin bütün cefaların katlanır yeter ki ondan başka kimseye vefa gösterme.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi