Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ZÜHD Ü RİYÂ METÂ'INI YÂRÂNA SATMANUZ   - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Zühd ü riyâ metâ'ını yârâna satmanuz
Anlara ol kumâş çıkışmaz uzatmanuz

Az âb u tâb virmedi bezm-i muhabbete
Mecnûn-ı nâ-murâdı da yâbana atmanuz

Besdür ruh u lebi bize anman gül ü mülü
Bi'llâhi câm-ı ayşumuza zehr katmanuz

Rez tuhterini sâkî-i devrâna buldurun
Böyle şeb-i dırâzda gussayla yatmanuz

Ham itdünüzdi kâmet-i Yahyâyı yâ gibi
Lâzım mı tîr-veş anı yâbâna atmanuz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dostlara, gönül ehli olanlara zahitlik ve ikiyüzlülük malını sarmayınız. O kumaş onlara yakışmaz, boşuna ölçüp biçmeyiniz.

Muhabbet meclisine az aydınlık vermedi o murâd alamamış Mecnûn'u da yabana atmayınız.

Sevgilinin yanağı ve dudağı bize yeterlidir. Gülü ve şarabı hatırlatıp da boşuna kadehimize zehir katmayınız.

Üzümün kızını, kadehten döndüren sâkiye buldurunuz ve bu uzun gecelerde gam ve keder içinde yatmayınız.

Şu Yahyâ boyunu yay gibi ettiniz, iki büklüm eylediniz. Onu böyle ok gibi yabana atmanız gerekli miydi?

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi