Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİR BİRİNE GİRDİLER DÛLÂBLARLA ÂBLAR   - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Bir birine girdiler dûlâblarla âblar
Ablar gâlib olunca döndüler dûlâblar

Ey melâhat bahrı nâfı sâba vasf itmese
Ugramazlardı göbek burmasına gird-âblar

Ârızı üzre ser-i zülfi düşer mıkrâzdan
Gûyiyâ dil-ber kitâb-ı hüsnini i'râblar

Kalmışuzdur bâdenün keyfiyyetin idrâkden
Aklumuz âlmışdur ey sâkî o la'l-i nâblar

Tertev-i ruh - sâr-ı sâkî şu'le-i câm-ı şerâb
Ayşa âgâz eyle Yahyâ geçmedin meh- tâblar

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sularla dolaplar birbirine girdi. Sular galip gelince dolaplar dönmeye başlar.

Sabah rüzgârı bu güzellik denizinin göbeğine böyle değmeseydi, girdaplar böyle durmazdı.

Zülfü, sanki makasla kesilmiş gibi yanağının üzerine düşer. Öyle ki o sevgili, güzellik kitabının sayfalarını gösterir.

Şarabın mahiyeti nedir, bunu anlamaktan aciz kalmışız ey sâki, sâf lâl. Aklımızı öyleyse, ne başımızdan almıştır.

Bir yanda sâkinin yanağının aydınlığı, diğer yanda şarap kadehinin parlaklığı. Ey Yahyâ mehtâblar sona erden, sarhoş olmaya bak.

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi