Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SUBH-DEMM BECCELLERİNE Kİ GIDÂ VİRE HEZÂR  - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Subh-demm beccellerine ki gıdâ vire hezâr
Benzer o mutrıba kim ala ele mûtrıba kim ala ele mûsîkâr

Âşiyan mahfedilür var ise gül cami’inün
Hem-zebân bir nice tıfl andan olur nagme –güzâr

lâle dâg-ı siyehin saklayamaz bir hafta
Âşık elbette ider sûz-ı derûnın izhâr

Vakt-ı güldür gelünüz fursatu fevt itmeyelüm
Sanmanuz kim bize bâki ola eyyâm-ı bahâr
 
Gül ü mül bezmine meyl itme sözün tut, Yahyâ
Ne cefâ-dîde-i hâr ol ne gam-âlûd-ı humâr

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bülbüller ağzına öyle gıda versin ki, eline sazını almış, bir çalgıya benzersin.

Gülün mekânı bülbülün yuvasına yakın bir yerdedir. Bülbül ile aynı dili konuşan yavruları bu yuvada büyürler.

Lâle, içindeki siyahlığı bir hafta bile saklayamaz. Elbette, âşık da gönüldeki sevdayı hemen açığa vurur.

Gül mevsimdir, gelin bu fırsatı kaçırmayalım. Bu bahar günlerinin bize bâki kalacağını sanmayın.

Ey Yahyâ, gel sözümü tut bu gül ve şarap meclisine fazla itibar etme, böylece dikenin cefasından ve şarabın gamına bulaşmaktan kurtulmuşsun olursun.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ