Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ÇEŞMİMDE HAYÂLİN GELELİ H’ÂB MI KALDI  - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef’ulü Mefâ ‘ilü Fe’ûlün

Çeşmimde hayâlin geleli h’âb mı kaldı
Ya hicrin ile ağlamadan âb mı kaldı

Aşk âteşi cânâ beni yandırdı kül etdi
Yanmağa sana sûz-ı dili tâb mı kaldı

Aşkın beni âvâre edüp derbeder etdi
Kûyunda yüzüm sürmedüğüm bâb mı kaldı

Çîn-i hat u çâh-ı zakanın hûb bilür dil
Bir yuyulmadık lücce vü girdâb mı kaldı

İhvân-ı zamandan seni Yahyâ bir anar yok
Nâz eyleyecek âdeme âdeme ahbâb mı kaldı

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gözümde, hayâlin geleli, uykumu kaldı? Ya ayrılığından dolayı ağlamaktan gözyaşı mı kaldı?

Ey can,  aşk ateşi beni yandırdı, kül etti. Gönlüm ateşini sana anlatmağa derman mı kaldı?

Aşkın beni âvâre edip, derbeder etti. Köyünde, yüzümü sürmediğim kapı mı kaldı?

Gönül, saçını kıvrımını ve çene çukurunun derinliğini güzel bilir! Yuyulmadık bir dalga ve girdâb mı kaldı?

Ey Yahyâ, zamanın dostlarından seni bir anar yok! Naz eyleyecek adama bir ahbâp mı kaldı?

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi