Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

URDUN CEFÂ TAŞIN SEN DİVANE Mİ SANDIN BENİ - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Urdun cefâ taşın sen divane mi sandın beni
Zencîr’ne bend eyledin uslana mı sandın beni

Ma’mur edip mülk-i dili yapmadın eski menzili
Tamîri kâbil olmayan virâne mi sandın beni

İhsâna derman yok dedin gayri güzeller çok dedin
Her şem’-i bezme tolaşur pervâne mi sandın beni

Feryâdımı işitmedin râh-ı vefâya gitmedin
Bir âşinalık etmedin bîgane mi sandın beni

Yahyadan eylersin ibâ feryâdın anlarsın hevâ
Sâkî mey-i engâr ile mestâne mi sandın beni

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Cefâ taşını vurdun, beni divane mi sandın? Zincirine bağladın, beni uslanır mı sandın?

Gönül mülkünü onarıp, o eski konağı yapmadın! Beni onarılması mümkün olmayan virane mi sandın?

İhsâna derman yok dedin! Başka güzeller çok dedin! Beni her meclisin mumu etrafında dolaşan pervane mi sandın?

Feryâdımı işitmedin! Vefâ yoluna gitmedin! Bir tanıdıklık etmedin? Beni yabancımı sandın?

Yahyâ’dan sıkılırsın! Feryadını hava sanırsın! Ey sâki beni üzüm şarabiyle sarhoş mu sandın?

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi