Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MESCİDDE RİYÂ-PÎŞELER ETSÜN KO RİYÂYI - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün


Mescidde riyâ-pîşeler etsün ko riyâyı
Meyhâneye gel kim ne riyâ var ne mürâyî

Ey câm-ı safâ tâlibi beyhûde uzatma
Cümle bile defn eylediler câm-ı safâyı

Redd etmiş iken yâr rakîbi eşiğinden
Gelmiş osiyeh-rû yine gördün mü belâyı

Def’edemedik çeyş –i gamı sa’y ede gördük
Tedbîr ne mümkin boza takdîr-i Hudâyı

Yahyâ nice âvâre-i aşk olmayayım ben
Dilberse güzel dilse nihayetde hevâyı

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Koy, kendisine gösterişi sanat edinmiş olanlar, mescide gösteriş etsinler! Sen meyhâneye gel! Burada ne gösteriş, ne de gösterişçi var!

Ey sâf şarapla dolu kadeh arayan kimse, sâf şarapla dolu kadehi, hep bile defneylediler.

Sevgili, rakîbi eşiginden uzaklaştırmışken o kara yüzlü gene gelmiş! Belâyı gördün mü?

Gam askerini, ne kadar çalıştıksa da def’edemedik. Tanrının takdirini bozmak mümkin?

Yahya, ben nasıl aşk âvâresi olmayayım? Gönül son derece havâyî, gönlümü kapanda güzel!

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi