Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

LİSÂN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZÂR-I BELÂ DİRLER - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Lisân-ı ehl-i dilde aşka gülzâr-ı belâ dirler
Cevânın kâmet-i bâlâsına nahl-i cefâ dirler

Yakîn olmaz güzeller âşık-ı mehcûr u şeydâya
El öpmek ârzû etsen ırakdan merhabâ dirler

Harâbâtı egerçi görmedik ammâ görenlerden
İşitdik bir neşât-efzâ makâm-ı dilküşâ dirler

Niyâz eyle cefâdan vaz gelsün cân-ı mahzûna
Seni ey dil gam-ı cânâne ile âşinâ dirler

Halâs olmaya gibi aşk elinden bir zaman Yahyâ
Yine bîçâreyi bir dilrübâya mübtelâ dirler

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönül ehli olanların dilinde aşka “belâ bahçesi” derler! Gencin uzun boyuna “cefâ fidanı” derler

Güzeller, terkedilmiş ve çılgın âşıka yaklaşmaz! El öpmek istesen uzaktan, “merhabâ” derler

Meyhâneleri gerçi görmedik ama görenlerden işittik: “Neş’eyi arttıran ve gönül açıcı bir makam” derler.

Ey gönül, seni sevgilinin gamı ile âşinâ (bildik, tanıdık) derler. Yalvar da bu hüzünlü cana cefâdan vazgeçsin!

Yahyâ, bir zaman aşk elinden kurtulamayacağa benzer. O biçâreyi yine bir güzele (gönül kapanı) vurgundur, derler.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi