Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NE MECLİSLER KURULMUŞDUR NE SÂĞARLAR SÜRÜLMÜŞDÜR - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Ne meclisler kurulmuşdur ne sâğarlar sürülmüşdür
Mahabbet bâdesine benzer olmaz hep görülmüşdür

Gönül mir’âtını sad-pâre gördüm râh-ı zilletde
Mukarrer bir cefâ-cû seng-dil yâra urulmuştur

Senin bûy-ı dilâvîzinle bahse eylemez cür’et
Buhûr-ı Meryemin ey gonçe-fem gûşı burulmuşdur

Dilâ âlem yıkılmaz göklere âhın direk olsa
Bu çetr-i lâciverdî anın üstine kurulmuşdur

Dil-i meyyâl o servin hâk-i pâyinde karâr itmiş
Bulandı bir zamân Yahyâ hele şimdi turulmuşdur

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ne meclisler kurulmuştur, ne bardaklar sürülmüştür ! Sevgi, aşk şarabına benzer olmaz, hep görülmüştür!

Zillet yolunda gönül aynasını yüz parça olmuş gördüm Besbelli, bir cefâkâr, taş kalpli sevgiliye vurulmuştur!

Senin gönül çeken kokunla konuşmağa cesâret edemez. Ey gonca ağızlı, ana elinin (buhur ı Meryem) kulağı burulmuştur.

Ey gönül, senin âhın direk olsa dünya yıkılmaz! Çünkü bi lâcivert çadır, onun üstüne kurulmuştur!

Meyl eden gönül, o servi boylunun ayağının dibinde durmuştur! Yahyâ biraz bulandı, hele şimdi durulmuştur.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi