Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HÂCININ MAKSÛDI KA’BE BANA KÛYUNDUR GARAZ - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Hâcının maksûdı Ka’be bana kûyundur garaz
Fikri cennet zâhidin uşşâka rûyundur garaz

Mülk-i Çîni etseler temlîk makbûlüm değil
Bana ancak çîn-i zülf-i müşk-bûyundur garaz

Dâ’imâ deşt-i beyâbân-ı talebde gezmeden
Ey gazâl-i turfe çık kim cüst ü cûyundur garaz

Bir yere cem’ olmadan her kûşede erbâb-ı dil
Bahs-i evsâf-ı cemâlin güft u gûyundur garaz

Gonçeyi vasf eylese Yahyâ dehânındır murâd
Sünbüli hoş-bûyu medh eylerse mûyundur garaz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hacının maksadı Ka’be, benimse senin bulunduğun yerdir! Zâhidin (Allâha inanan ve onun yolunda yürüyen) düşüncesi cennettir. Âşıkın maksadı ise senin yüzünü görmektir.

Çin mülkünü verseler makbulüm değildir. Benim maksadım ancak misk kokulu zülfünün kıvrımıdır!

Ey gazâl yavrusu, daimâ yaban çöllerinden gezmekten maksadım. Seni arayıp sormaktır! Çık !

Her köşeden gönül ehlinin bir araya gelmesinden maksat. Senin güzelliğinden bahsetmek ve dedikodunu yapmaktır.

Yahyâ’nın goncayı anlatmasından murâdı, senin ağzındır! Hoş kokulu sünbülü medhetmesinden maksadı da saçındır.

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi