Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NİKÂB-I GONÇEDEN ARZ-I CEMÂL İTDİ GÜL-İ RA'NÂ - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Nikâb-ı gonçeden arz-ı cemâl itdi gül-i ra'nâ
Bir a'lâ perdeden sen de görün ey bülbül-i şeydâ

Yakın itdi felek eyyâm-ı şekke rûz-ı nevrûzu
Bu takrîb ile bir kaç gün temâşâgâh olur sahrâ

Tutar bîbâk gül destinde sâgar bezm-i ayş eyler
İder mestâne feryâd bülbül-i şîde bîpervâ

Letâfetle açar göğsin çözer gûy-ı girîbânın
Gül-i r'nânın ohşar sinesin mihr-i cihân-ârâ

Bulaydım câme- hvâbında açaydım lutf ile anı
Gireydim koynına ol gonçenin Yahyâ nesîm-âsâ

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Latif gül gonca perdesinden yüzünü gösterdi Ey çılgın bülbül, bir yüksek perdeden sen de görün! Yüksek perdeden şarkı söylemeye başla!

Felek Nevrûz gününü, şüpheli güne (Ramazan avının başlangıcına) yaklaştırdı, Bu tahmin ile kırlar, birkaç gün seyrangâh olur.

Gül, korkusuzca elinde kadeh tutar ve yeme-içme meclisi kurar. Âşık bülbül, çekinmeden sarhoşçasına feryâd eder!

Cihanı süsleyen güneş, latif gülün sinesim okşar, yakasının düğmelerini çözer ve letâfetle göğsünü açar.

Ey Yahyâ, ben de o goncayı geceliği içinde bulaydım. Hoş bir şekilde açıp, meltem gibi koynuna gireydim!

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi