Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÖZ KİM ZEBANUMA GELE GUYA NEBANEDÜR - ŞEYHÜLİSLAM YAHYA

Gazel

Söz kim zebânuma gele gûyâ nebânedür
Ben ‘âşıkım sözüm de benim ‘âşıkânedür

Âşık odur ki yâri eşiginde cân vire
Mecnûn-ı gâfilün harekâtı yabânedür

Her kişi nakd-i cânını âmâde eylesün
Yârân-ı âşk sohbetümüz ‘ârifânedür

Arz-ı niyâzı bülbül-i zârun figân iledür
Pervâne-i belâ-zedenün yane yanedür

Yâr eşigine tuhfe-i cân ile gelmeden
Maksûd feyz-i cûduna Yahyâ bahânedür

 

İLGİLİ İÇERİK

ŞEYHÜLİSLAM YAHYÂ EFENDİ HAYATI ve ESERLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - HEMİŞE MERDÜM-İ ÇEŞMİN İZAR-I YARE BAKAR İNCELEMESİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA - LİSAN-I EHL-İ DİLDE AŞKA GÜLZAR-I BELA DERLER

ŞEYHÜLİSLÂM YAHYA - AŞKIN ODUNA EY GÜL YANSA CİHAN-I ŞEYDA

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA BEY - BEYİTLER

DİVAN ŞİİRLERİ

ŞEYHÜLİSLAM YAHYA EFENDİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi