Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

TEFRİK SANATI ve ÖRNEKLER

Anlamla ilgili sanatlardandır. Aynı çeşide giren iki şey arasına, birbirine aykırı taraflar (tebâyün) sokularak bir farklılık meydana getirilmesidir. Örnek: 

 

Budur farkı gönül mahşer rûz-ı hicrândan 

Kim ol cânım verir cisme bu cismi ayırır cândan 

Ortak çeşit gün, aykırı taraflar ise cisme can verme, cisimden canı ayırmadır. 

 

Üye Girişi