Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

REDDÜ’L ACÜZ ALES’SADR

Bu sanat sözün başındaki kelimeyi sözün sonunda da kullanmaktır. Beyit veya cümle ile sınırlıdır. İade sanatına benzer farkı: İâde sanatı manzumenin bütününe yayılır. Bu sanat ise beyi veya mısra ile sınırlıdır. Altı şekilde yapılır. Cinaslı, iştikaklı, şibh-i iştikaklı, aynı manaya gelen kelimeler v.s

 

“Gayriye yüz gösterir ben eder setr-i likaa

Lûtfunun miktârını ağyârâ hep yüz gösterir”

Cinaslı iki kelimenin birinci mısrasının ortasında ve beytin sonunda bulunur

 

“Çelerek halvet-i tevhide perî-rûları şeyh

Âkıbet öyle zâif oldu ki bir hû çekemez."

“çek-“ kökünden türemiş “çekerek” ve “çekemez” kelimeleri kullanılmıştır.

 

“âb-gûndur günbed-i devvâr rengi bilmezem

ya muhît olmuş gözümden günbed-i devvâre su”

Fuzuli

Şair ilk önce gökyüzü rengi su (âb) rengindedir diyor. Ardından (evet), gökyüzü su rengindedir (ama) benim gözyaşlarımın onu kaplaması yüzünden su renginde olmuştur diyor. Yani 2. mısra sayesinde eğer benim gözyaşlarım gökyüzünü kaplamasaydı belki de gökyüzü su renginde olmayacaktı anlamı çıkıyor. 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi