Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AĞLASIN REDİFLİ GAZEL ŞEYH GALİB ile ilgili görsel sonucu

Kan ağlasın bu dide-i dür-barım ağlasın

Ansın benim o yar-ı vefa-darım ağlasın

 

Çeşm ü dehan u arız u ruhsarım ağlasın

Baştan başa bu cism-i siyeh-karım ağlasın

 

Ağyarım ağlasın bana, hem yarim ağlasın

Guş eyleyen hikayet-i Esrar'ım ağlasın

 

Nadide bir güher telef ettim dirig u ah

Hak içre defn edip geri gittim dirig u ah

 

Zat-ı şerifi âleme bir yadigâr idi

Fakr u fena vü aşk-ı hüner ber-karar idi

 

Her şeb misal-i şem benimle yanar idi

Saye gibi yanımda enis-i nehar idi

 

Hakka tamam âşık idi yar-ı gar idi

Birkaç zaman muammer olaydı ne var idi

 

Allah verdi aldı yine kurb-ı hazrete

Biz kaldık intizar ile ruz-ı kıyamete

 

Ahir nefeste sohbeti oldu muhabbet ah

Bir yara vurdu bağrıma, ah derd-i firkat ah

 

Gelmez mi hiç kalb-i fakire bu suret ah

Ey kaş etmeyeydim o âşıkla sohbet ah

 

Yakmazdı belki canımı bu nar-ı hasret ah

Telh etti kamımı o zehir-nak şerbet ah

 

Eyvah elden o gül-i handanım aldı mevt

Esrarım aldı, dil ü canım aldı mevt

 

Olsun mübarek ol mehe kabr-i saadeti

Mevlâ müyesser ede makam-ı şefaati

 

Bitmiş ne çare dane vü gelmiş saati

Dehrin budur hemişe muhibbana âdeti

 

Tefrik içindir etse de izhar vuslatı

Zehri yutulmaz ağza alınmaz harareti

 

Ben gördüğüm bu dar-ı fenanın fenasıdır

Bâkî Huda rızası beka Hak bekasıdır

 

Meydan-ı mevlevide nişan aşikar edip

Pervaz ederdi şevk ile anka şikar edip

 

Eylerdi nay u defle sema ah u zar edip

Bulmuştu kan-ı meşrebi hakta karar edip

 

Almıştı müjde kuyuna yârin güzar edip

Gitti ne çare Galib'i hasretle bar edip

 

Olsun visal-i hazret-i piranla kam-yab

Kıldı karin-i kabr-i Fasih-i felek-cenab

 

 

 

Günümüz Türkçesiyle

 

Kan ağlasın bu inci saçan gözlerin ağlasın.

Ben o vefalı dostumu ağlasın ağlasın

 

Gözüm, ağzım, yanağım, yüzüm ağlasın

Baştan başa bu günahkâr vücudum ağlasın

 

Bana (hem) yabancılar hem de dostlarım ağlasın

ESRAR’ımın hikâyesini duyan ağlasın.

 

Eşsiz bir inci kaybettim eyvah!

Eyvah toprağa defnedip gittim.

 

Ah! Son nefesinde sohbeti sevgi oldu.

Ah! Ayrılık derdi bağrıma bir yara vurdu. (açtı)

 

Ah! Bu biçare kalp böyle olacağını hiç ummazdı.

Ah! Keşke o âşıkla sohbet etmeseydim

 

Ah! Bu hasret ateşi belki canımı bu kadar yakmazdı.

Ah! O zehirli şerbet arzumu, emelimi acıttı. (zehir etti)

 

Eyvah! Ölüm o gülen gülümü elimden aldı.

Ölüm Esrar’!ımı aldı; bütün gölümü, canımı aldı.

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi