Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GENCÎNEN OLSAM VÎRÂN EDERSİN - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Müstef’ilâtün/Müstef’ilâtün

Gencînen olsam vîrân edersin
Âyînen olsam hayrân edersin

Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna
Baksan ne işler seyrân edersin

Sâkî kerâmet sende yâ bende
Bahrı habâba mihmân edersin

Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm
Âteşle âbı yeksân edersin

Ey huşk zâhid dem urma meyden
Dest-i du’âyı mercân edersin

Zâhid o mehveş pür-nûrdur kim
Bütdür demezsin îmân edersin

Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ
Rûyun perî-veş pinhân edersin

Tabl-ı tehîden gümdür suhenler
Bîhûde Gâlib efgân edersin

Etvâr-ı çarha uy Mevlevî ol
Seyrân edersin devrân edersin

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hazinen olsam dağıtır yok edersin. Aynan olsam hayran, şaşkın bırakırsın.

Ok gibi bakışınla içimdeki yaralara bir baksan, ne işler yaptığını görür, seyredersin.

Şarap sunan güzel! Bilmem keramet sende midir, bende mi? Koca denizi bir su kabarcığına sığdırır, konuk edersin.

Ey göz! Ateşli bakışınla baktıkça, ateşle suyu birbiriyle eşitlersin. (Ateşle suyun birbirine benzetilmesi, suyun da yanmasıdır).

Ey kuru hamsofu! Sakın şaraptan söz etme. Dua için açılan elleri kızartır, kurutursun. (Mercan kırmızı renkli ve taşlaşmış deniz hayvanlarının kabuklarıdır. Beyitte elin taşlaşması, kuruması yani inme inmesidir. Ayrıca duaya açılan ellerin kırmızı şarapla dolar, denilmiş).
Hamsofu! O ay yüzlü güzel öyle nurlarla doludur ki, sen bile put olduğuna bakmaz imana gelirsin.

Gözlerde sürekli uçarsın ama, periler gibi yüzünü de saklarsın.

Boş davuldan çıkan sözler kaybolup gitmekte; dinleyen anlayan yok. Gâlip! Boşuna inleyip haykırıyorsun.

Feleğin hareketine uyup Mevlevi ol; döner durursun, her şeyi seyreder, anlarsın.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi