Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞEYH GALİB -EDERSİN şeyh galib ile ilgili görsel sonucu

Gencinen olsam vîrân edersin

Âyînen olsam hayrân edersin

 

Tîr-i nigehden dâğ-ı derûna

Baksan ne işler seyrân edersin

 

Sâkî kerâmet sende ya bende

Bahri habâba mihmân edersin

 

Nezzâre-i germ etdikçe ey çeşm

Âteşle âbı yek-sân edersin

 

Ey huşk zâhid dem urma meyden

Dest-i duâyı mercân edersin

 

Zâhid o meh-veş bir nûrdur kim

Büttür demezsin îmân edersin

 

Mâdâm uçarsın gözlerde ammâ

Rûyun perî-veş pinhân edersin

 

Tabl-ı tehîden gümdür suhanler

Bî-hûde Gaalib efgaan edersin

 

Etvâr-ı çerhe uy mevlevî ol

Seyrân edersin devrân edersin 

 

Şeyh Gâlib

Üye Girişi