Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NÛR-I ŞEMS-İ BÂDEYE MİR’ÂT-I CÂM ETTİN BENİ - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Nûr-ı şems-i bâdeye mir’ât-ı câm ettin beni
Kalmadı noksanım ey meh-rû tamâm ettin beni

Tohm-ı dûzahtır şerâr-ı eşkim ol gülşende kim
Sen harâb-ı cilve-i berk-ı hırâm ettin beni

Mûy-ı âteş-dîdedir müjgân nigâh-ı germden
Ey hat-ı gülberk-hîz âşüfte-kâm ettin beni

Gerçi aldım cümleyi âgûşuma nezzâremin
Hayret-i hüsnünle lîk âyîne-fâm ettin beni

Nev-cevânken oldu Gâlib neş’e-dâr-ı pîr-i câm
Kalmadı noksânım ey meh-rû tamâm ettin beni

Mahv-ı nûr-ı Şems olup erdim sabâh-ı vuslata
Âferîn ey kevkeb-i tâli’ bekâm ettin beni

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Beni şarap güneşinin nuruna kadeh aynası yaptın. Ey ay yüzlü güzel! Eksiğim kalmadı, beni kendimden geçirdin.

Gözyaşlarımın kıvılcımları o gülbahçesinde cehennemin tohumudur. Sen beni yürüyen şimşeğin görünüşüyle yıktın, harap ettin.

Kirpikler ateşli bakışlardan ateş görmüş kıllardır. Gülyaprakları bitiren tüyler! Benim aklımı başımdan aldınız.

Her ne kadar her şeyi bakışlarımın kucağına aldım ama, güzelliğinin şaşkınlığıyla beni ayna gibi donup kalmış bıraktın.

Gâlip, daha gençken kadehin yaşlı neşelisi oldu. Ey ay yüzlü güzel! Eksiğim kalmadı, tamamladın beni.

Şems-i Tebrîzî’nin nuruyla yok olup kavuşma sabahına erdim. Ey bahtımın yıldızı, çok yaşa! Beni mutlu ettin.

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ