Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

HAYÂL-İ YÂRDAN DÛR OLSA BİR DEM CÂNIM EĞLENMEZ - ŞEYH GALİB

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Hayâl-i yârdan dûr olsa bir dem cânım eğlenmez
Ne çâre hâtırım vîrânedir sultânım eğlenmez

Olur dil gâh tîr-i âha geh şîr-i gama menzil
Benimle yek nefes hoşnûd olup mihmânım eğlenmez

Nedir kasdı o bî-insâfın ey peyk-i ecel söyle
Demez mi böylelikle hasta-i hicrânım eğlenmez

Demâdem gözlerimden la’l-i yâkût eylerim peydâ
Cevâhir-pâresiz tıfl-ı dil-i giryânım eğlenmez

Serencâmı pul-i şemşîrden geçmek midir bilmem
Bekâ iklimin özler cân-ı bî-sâmânım eğlenmez

Anınçün cilvegâh-ı âh u nâlen arşdır Gâlib
Dil-i Cibrîl eger gûş etmese efgânım eğlenmez

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Dostun hayalinden uzak olduğumda canım bir an bile yerinde duramaz. Ne çare gönlüm dökük olduğu için sultanım orada kalmaz.

Gönül bazen ah okur bazan da gam aslanının yeri olur. Konuğum bir soluk süresi bile rahat edip orada duramaz.

Ecelin habercisi! Söyle o insafısızın niyeti nedir? Ben böyle acımasız davranmakla ayrılığımdan hasta olan aşığım dünyada kalamaz, demez mi? (Ecel habercisi Azrâ’il’dir.
Sevgilinin ayrılığının üzüntüsüyle öleceği söylenmiş)

Durmadan gözlerimden yakutlar, lâ’l taşları çıkarırım. Çünkü ağlayan gözümün çocuğu değerli taşlarla oynamadan avunamaz.

Huzursuz canım senin ölümsüzlük ülkene gitmeyi özler; bilmem yaşamanın sonu kılıcın demirinden geçip ölmek midir?

Gâlib! Cebrâ’il’in gönlü iniltilerimi duymazsa rahat etmez; bu yüzden ahım ve feryatlarımın dolaştığı yer Arş-ı âlâdır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi