Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

ŞÂ’İRLERİZ ALÂKA-İ DİLDİR KELÂMIMIZ - ŞEYH GALİB 

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Şâ’irleriz alâka-i dildir kelâmımız
Yek rişte üzredir güher-i intizâmımız

Kâf’ı bekâdayız yine sayd-ı fenâdayız
Ankâ gibi tutarsa da âfâkı nâmımız

Zevkı kederde mihneti râhatta görmüşüz
Âyînedir biribirine subh u şâmımız

Şûrîde bülbülüz ki nemed-pûş-ı ma’niyiz
Tâvûs-ı nevbahârî değildir nizâmımız

Gevher-misâl etmedeyiz pâş-ı âb-ı rû
Olmaz çekîde katresi hurd olsa câmımız

Biz kim hatîb-i minber-i dâra cemâ’atiz
Mecnûn olur namâz u niyâza imâmımız

Kurduk o rütbelerde şikâr-ı merâmı kim
Yekpâre çeşm ü desttir endâm-ı dâmımız

Günden güne bülend ederiz medd-i âh-ı biz
Çektikçe nâza serv-i kıyâmet-hırâmımız

Nûr-ı celâl-i Şems ile âfâka Gâlibiz
Şemşîr-i âfitâbtır elhak hüsâmımız

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Biz şairleriz; sözümüz gönül ilişkileridir. Söz incimiz tek iplik üzerine dizilmiştir.

Adımız Anka gibi ufuklara yayılsa da ölümsüzlük Kaf’ında yine ölümlü avındayız.

Zevki kederde, üzüntüyü rahatta görmüşüz. Sabahımız ve akşamımız aynıdır; ayna karşısında olduğu gibi birbirini gösterirler.

Mânâ hırkasını örtünen çılgın bülbülüz. Usulümüz ilkbaharın süslü tavusuna benzemez. Cevher gibi yüzsuyu dökmedeyiz. Kadehimiz parçalansa da bir zerresi yere damlamaz.

Biz darağacı minberinin hatibinin cemaatiyiz. Namaz ve niyazda bizim imamımız Mecnûn’dur. (Darağacı minberinin hatibi sözüyle Hallâc-ı Mansur anlatılmıştır. Mecnun’u imam bilmekle biz de ilahi aşkla kendimizden geçtik denilmiş)

Güzel sözler söyleme niyetimizin tuzağını öyle yüksek derecelerde kurduk ki, bu tuzağın yapısı yalnızca gözümüz ve elimizdir.

Kıyamet salınışlı selvi boylu sevgilimiz kendini naza çektikçe günden güne daha uzun ahlar çekeriz.

Şems’in ululuğunun nuruyla bütün göklere galibiz. Doğrusu keskin kılıcımız güneşin kılıcıdır. (Şems Mevlânâ’nın mürşidi olan Şems-i Tebrizî ve güneş. Gâlib sözü de hem mahlas hem de üstün egemen anlamlarında tevriyeli kullanılmış)

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

ŞEYH GALİB – TARDİYE- İNCELEMESİ

ŞEYH GALİB HAYATI ve ŞİİRLERİ

ŞEYH GALİP ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi