Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DUA - NİYAZİ- İ MISRİ

Ey kudret ıssı Pâdişâh lûtfeyle açıver yolum 

Bağlandı her yanım Şehâ lûtfeyle açıver yolum

 

Şol ism-i zâtın hakkıçün cümle sıfatın hakkıçün 

İzz u sânın hakkıçün lûtfeyle açıver yolum

 

Ol ism-i âzam hakkıçün ol nûr-ı ekrem hakkıçün 

Ol Fahr-ı âlem hakkıçün lûtfeyle açıver yolum

 

Lûtfunlü ihsan eyledin yaslınla handan eyledin 

Hicrinle hayran eyledin lûtfeyle açıver yolum

 

Saldın şikâre çün beni Adem olup bulam Seni 

Bağladı dünyâ-yı denî lûtfeyle açıver yolum

 

Şaşırdı bizi nefs-i bed eyledi hep yolları set 

Ey lûtfu çok Senden meded lûtfeyle açıver yolum

 

Bu cân yine vuslat diler Sen şah ile vahdet diler 

Varmağa dil nusret diler lûtfeyle açıver yolum

 

Her kande kâmil görürüz bakıp ana yerinürüz 

Dönüp Sana yalvarırız lûtfeyle açıver yolum

 

Kavilde n 'olayârına kim Sana doğru yol bula 

Sensin kamu derde deva lûtfeyte açıver yolum

 

Zikrin enîs et bu dik erişe tâ dilden dile 

Yol göstere ilden ile lûtfeyle açıver yolum

 

N'itsün Niyazi derd-mend etmiş anâsır kayd ü bend 

Bilmem ilâhî gayri fend lûtfeyle açıver yolum

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NİYAZİ-İ MISRİ ŞİİRLERİ

NİYAZİ-İ MISRİ HAYATI ve ESERLERİ

 

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi