Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

AĞYARE NİGAH ETMEDİĞİN ...- NEFİ

GAZEL

Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım 

Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım 

 

Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi 

Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım 

 

Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin 

Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım 

 

Ma'mûr idügin bilmez idim böyle harâbât 

Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım 

 

Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef'î 

Yoksa sözünü hep senin i'câz sanırdım

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi