Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NEF'İ - AĞYARE NİGAH ETMEDİĞİN ...NEF'İ ile ilgili görsel sonucu

Ağyâre nigâh etmediğin nâz sanırdım 

Çok lutf imiş ol âşıka ben az sanırdım 

 

Gamzen dili rüsvâ-yı cihân eyledi 

Billâh ben ol âfeti hem-râz sanırdım 

 

Seyr eylemesem âyînede aks-i cemâlin 

Hüsn ile seni meh gibi mümtâz sanırdım 

 

Ma'mûr idügin bilmez idim böyle harâbât 

Mestâneleri hâne-ber-endâz sanırdım 

 

Sihr etdiğini senden işitdim yine Nef'î 

Yoksa sözünü hep senin i'câz sanırdım

 

Nef'i

Üye Girişi