Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GİDER KEYF-İ ŞERÂBUN ZEVKI BÖYLE YÂDA GELMEZ Mİ  - NEFİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Gider keyf-i şerâbun zevkı böyle yâda gelmez mi
Meger hiç mevsim-i gül devr-i câm-ı bâde gelmez mi

N’olur ya îyd ü nevrûz irse yine âlemün hâli
Bu günler câm-ı mey gam def’ine imdâda gelmez mi

Harâb oldı yıkıldı kalb-i âşık gibi mey-hâne
Harâbât ehli bilmem n’oldı kimse dâda gelmez mi

Görüp çarhun bu zulmin derd ile def sîne döğmez mi
Kadeh kan ağlamaz mı çeng ü ney feryâda gelmez mi

Nice ülfet tutarsın zâhid ile bilmem ey
Nef’î içüp mest oldugın hiç hâtır-ı nâ- şâda gelmez mi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hiç hatıra gelmez mi ki şarabın zevki ve keyfi gün olur gider, gül mevsimi gelir de şarap kadehinin zamanı gelmez mi?

Bahar ve bayram günleri gelse de dünyanın hali değişse, gamı defetmek için şarap kadehi hiç imdâda gelmez mi?

Aşığın kalbi meyhâne gibi yerle bir oldu, yıkıldı. Harâbât ehli nerede: kimse yardıma gelmez mi?

Feleğin bu zulmünü görüp de def sinesini döğmez. Kadeh kan ağlamaz rebab ve ney feryâd etmez mi?

Ey Nef’’î sofu ile nasıl dostluk kurarsın anlamıyorum senin içip sarhoş olduğun hiç aklına gelmez mi?

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi