Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GAM CÂNUMA KÂR İTDİ BİLMEM NE BELÂDUR BU  - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Gam cânuma kâr itdi bilmem ne belâdur bu
Dil derd ile âsûde bilmem ne safâdur bu

Feryâdır mü'essirdür her perdede 'uşşâkun
Uymaz def ü tanbûra bir özge hevâdur bu

Gamzenden emîn olmak mümkin mi dil-i 'âşık
Gamze diyemem zîrâ şemşîr-i kazâdur bu

Birbirine düşdi hep zülfünde olan diller
Az fitne kıyâs itme tahrîk-i sabâdur bu

Dil kapsa n'ola dâ'im şehbâz gibi zülfün
Şâhîn şikâr eyler bir turfe hümâdur bu

Kalur mı ya 'Urfîden söz söylemede Nef'î
Hôş-lehce ise ger ol pâkîze-edâdur bu

Bu nazm-ı dil-âvîze dahl eylemez hâsid
Eş'âr degül zîrâ ilhâm-ı Hudâdur bu  

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gam, canıma işledi. Bu nasıl bir belâdır bilmiyorum. Gönül dert içinde rahat bir şekilde yaşıyor. Bu nasıl bir saadettir. Anlamıyorum.

Âşıkların her perdeden çıkardığı feryâd sesleri öyle tesirlidir ki, ne tefe ne tanbura uyar. Değişik bir makamdır bu.

Âşıkların gönlünün senin kirpiğinin oklarından emin olması mümkün müdür? Hayır, onlar kirpiğinin değil, kaderin oklarıdır.

Zülfüne bağlanmış gönüller hep birbirine düştüler. Bunu fitne kabul etme, bu sabah rüzgârının tahrikidir.

Zülfün avcı bir kuş gibi gönlü kapsa şaşılır mı? O körpe bir hüma kuşudur ki şahin onun üzerine saldırır.

Hiç Nef'î Urfî'den geri kalır mı? O da tatlı dilli, seçkin üslûpludur

Kıskanç kimseler bu gönül aydınlatan şiiri anlayamazlar.Çünkü bu bir şiir değil. Cenâb-ı Hakk'ın ilhamıdır.

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi