Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BEND OLDI O ŞÛHUN GÖRİCEK ZÜLF-İ DÜ-TÂSIN - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Bend oldı o şûhun göricek zülf-i dü-tâsın
Âhır yele dek bâd-ı sabâ buldı balâsın

Olsun ko sabâ da ham-ı zülfine giriftâr
Çeksün birez işkence-i kullâb-ı cefâsın

Görsün ne çekermiş dil-i erbâb-ı mahabbet
Başına belâ eylemesün zülfi hevâsın

Geçmezse bu sevdâdan eger ol yeler onmaz
Âvâreligün bilmez imiş zevk u safâsın

Mânendi mi var Nef'î-i pâkîze-kelâmun
Bir kimsede gördün mi dahi tarz-ı edâsın

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O güzelin iki büklüm zülfünü görünce ona esir oldu; böylece sabah rüzgârı da belâsını bulmuş oldu.

Bırak sabah rüzgârı da onun zülfünün kıvrımlarına yakalansın; onun cefa çengelinin işkencesini çeksin biraz.

Görsün ki muhabbet erbabının gönlü neler çekermiş. Onun zülfünün havasının başa belâ olması ne demekmiş anlasın.

Eğer o bu sevdadan vazgeçmezse, o sabah rüzgârı artık iflâh olmaz. Demek ki serbest olmanın zevkini bilmiyormuş.

Şu seçkin sözler söyleyen Nef'î'nin dünyada bir eşi daha var mı? Onun edâsını, üslûbunu bir başkasında gördün mü?

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi