Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÜL GİBİ CÂM-I MEYİ ENCÜMEN-EFRÛZ İDELÜM - NEFİ

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Gül gibi câm-ı meyi encümen-efrûz idelüm
İttifâk ile gelün bir yere Nev-rûz idelüm

Mutrıb alsun eline  ûdı yanınca biz de
Yanalum yakılalum bir dem-i dil-sûz idelüm

Giceyi gündüze katmak dinile himmet idün
Bir safâ eyleyelüm kim şebümüz rûz idelüm

Kalbümüz bâde ile Matla'-ı Envâr olsun
Nice bir Mahzen-i Esrâr-ı gam-endûz idelüm

Bülbül olsun okusun tâze gazeller Nef'î
Gül gibi câm-ı meyi encümen efrûz idelüm

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Şarap kadehini, gül gibi, meclisin ışığı yapalım. Hep birlikte gelin de Nevrûz yapalım.

Çalgıcı, udunu eline alsın. Biz de onun yanında gönül yakıcı bir sohbete dalalım.

Himmet edin de geceyi gündüze katalım. Öyle bir gönül şenliği içinde yaşayalım ki gecemiz gündüz olsun.

Kalbimiz şarabın harareti ile aydınlık saçsın, nur kaynağı olsun. Niçin onu gam biriktiren bir sırlar mahzeni haline bırakalım?

Nef'i bülbül olsun da taze gazeller okusun. Şarap kadehini, gül gibi, meclisin ışığı yapalım.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi