Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BAHÂR İRSE YİNE SEYR-İ GÜLİSTÂN OLDUGIN GÖRSEM - NEFİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

Bahâr irse yine seyr-i gülistân oldugın görsem
Güzel seyr eylemek 'uşşâka âsân oldugın görsem

Letâfetden görünse âsumânın 'aksi her yerde
Çemende başka bir 'âlem nümâyân oldugın görsem

Yine rez duhterin peydâ idüp 'azm-i kenâr itsem
Gamun hâtırda nâ-peydâ vü pinhân oldugın görsem

Kızarsa gül gül olsa tâb-ı meyden rûyı hûbânun
Ruh-ı cânânı hem gül hem gülistân oldugın görsem

Safâdan bir birinün sînesin çâk itse dil-berler
Güzeller mest olup dest ü girîbân oldugın görsem

Bakup geh sîne-i cânâna geh câm-ı mey-i nâba
Dil-i dîvâne berr ü bahra sultân oldugın görsem

Muhassal böyle bir gün görmedin ölürsem ey
Nef'î felek ben ölmedin hâk ile yeksân olduğın görsem

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Bahar gelse de yine gül bahçelerinde dolaşsam: güzelleri seyretmenin. Âşıklara artık kolaylaştığını görsem.

Yeryüzü o kadar letâfet kazansa ki gökyüzünün aksi orada görünebilse, ben de böylece bahçelerde bir başka âlemin görüntüsünü seyretsem.

Yine üzümün kızını (şarabı) elde edip tenha bir sahile gitsem de gönlümdeki tasanın kaçacak delik aradığını görsem.

Güzellerin yüzü,  şarabın harareti ile kızarıp güller gibi olsa, böylece sevgilinin yanağının hem gül hem de gül bahçesi olduğunu görsem.

Neşeden güzeller birbirinin göğüslerini parçalasa, ben de onların sarhoş olup yaka paça olduklarını görsem.

Bazan sevgilinin göğsüne bazan sat şarap kadehine bakıp deli gönlün deniz ve karalara sultân olduğunu görsem.

Sözün kısası ey Nef'î, böyle bir gün görmeden öleceksem, ben ölmeden şu feleğin yerle bir olduğunu görsem.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi