Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YÂRA DERDÜM DİYEMEM BEZM-İ ŞERÂB OLMAYICAK - NEFİ


GAZEL


Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Yâra derdüm diyemem bezm-i şerâb olmayıcak
Cürmüm ikrâr idemem mest-i harâb olmayıcak

Âfitâb ol rûh-ı pûr-tâba nazîr olsun mı
Bu yakar âlemi bir lahza nikâb olmayıcak

Cezbe-i hüsni gönül hattına ta’lîk eyler
Niçe hallitmek olur anı kitâb olmayıcak.

Tutalum rûz-i şümâr olsa kim eyler da’vâ
İtdüğün zulme senün hadd ü hisâb olmayıcak

Sen bu rüsvâlıgı ey Nef’î komazsın elden
Yârdan yine sana hışm u itâb olmayıcak

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

İçki mezesi olmayınca sevgiliye derdimi açamam. Sarhoşluktan yıkılacak hale gelmeyince suçumu inkâr edemem

Güneş sevgilinin o parlak yanağına nasıl benzeyebilir? Eğer o sevgili bu parlak yanağının üzerindeki örtüyü kaldırsa bütün âlem yanar.

Gönlü kendine çeken onun yüzündeki yazıya benzeyen tüyleridir. Elde kitap olmayınca bu yazıyı çözmek nasıl mümkün olur?

Mahşer günü olsa da kim davacı olabilir, sana kim hesap sorabilir? Senin ettiğin zulmün haddi hesabı yok ki.

Ey Nef’î eğer sevgili sana kızıp da azarlamazsa Sen bu rüsvalığı elden bırakmayacaksın.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi