Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

O ŞEH CAN U DİLE RAM EYLEYÜP DAD İTDÜĞÜN GÖRSEK - NEFİ

GAZEL

Mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün / mefâ'îlün

O şeh cân u dile rahm eyleyüp dâd itdüğün görsek
Bir iki zâr u nâşâdı felek şâd itdüğün görsek

Gönül ma'mûresin cev ile vîrân itdi ol zâlim
Gelüp insâfa bir gün yine âbâd itdüğün görsek

Kul itdi 'âlemi reftârına ol şerv-i âzâdım
Ne var bir bendesin lutfından âzâd itdügin görsek

Niçe bin hânümânı bâda virmüş bir felekdür bu
Anı âhiyle bir âşık da ber-bad itdüğin görsek

Ne mazmûnlar ne vâdîler bulur seyr eylesen
Nef'î Yine bir tarz-ı hâs u tâze îcâd itdügin görsek

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O sultânın can ve gönüle acıyıp insaf ettiğini görsek. Feleğin bir iki mahzun ve meyûsu sevindirdiğini görsek

O salim. gönül evini zulüm ve eziyetle virân etti. İnsafa gelerek günün birinde yine şenlendirdiğini görsek.

O selvi boylu. yürüyüşüyle bütün âlemi kendisine kul etti: lütfedip de bir kölesini azâd ettiğini görsek ne olur?

Bu. binlerce evi barkı yele vermiş. Yok etmiş bir felektir. Bu sefer de bir âşıkın. âhı ile onu berbâd ettiğini. perişan duruma düşürdüğünü görsek.

Nef'î'nin ne mazmunlar ve ne üsluplar bulduğunu seyretsek de. yine nasıl yeni bir tarz icâd ettiğini görsek.

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi