Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

OLMIŞ O ŞÛH O MERTEBE MEST-İ ŞARÂB-I NÂZ - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Olmış o şûh o mertebe mest-i şarâb-ı nâz
Kim bâde içre aksine eyler itâb-ı nâz

Kalmazdı rüzgârda bir zinde âşıkı
Ger olmayaydı gamzesi mest-i harâb-ı nâz

Bir kahramân-ı şûhdur ol gamze gûyiyâ
Olmış müsâhibi nigehî pür-hicâb-ı nâz

Çeşmi hadeng-i hışmı yine kıldı der-kemân
Ebrûlarına düşse n’ola pîç ü tâb-ı nâz

Nef’i göreydi bu gazel-i pür-niyâzını
Tahsîn iderdi gamze-i hâzır-cevâb-ı nâz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O şuh o derece naz şarabının sarhoşu olmuş ki Kadehin içinde görünen kendi aksine bile naz ediyor.

Eğer naz sarhoşu olan gözleri bu sarhoşlukla gücünü kaybetmeseydi Aşıklarından bir tanesi bile sağ kalmayacaktı.

O güzel gamzeleri ile sanki kan dökücü bir kahramandır Gizli naz odasında sanki sohbet arkadaşı olmuş.

Gözlerinin öfkeli okları yine yaya yerleşmiş Naz kıvrımları eğer onun kaşlarının içine düşerse hali nice olur?

O sevgili Nef’i’nin bu yalvarmalarla dolu bu gazelini görseydi mutlaka nazlı gamzeleriyle güzel bir cevap verirdi.

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi