Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MEY-HÂNE-İ NÂZ OLMIŞ O ÇEŞ-İ SİYEH-İ MEST  - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Mey-hâne-i nâz olmış o çeş-i siyeh-i mest
Her kûşe-i pür fitnesi bir hab-geh-i mest

Hışım ile çeker gamzesi peymane-i nâzı
Âşûb-ı cihân olsa n’ola her nigeh-i mest

Bezm-i Ceme nevnak viremez olmayacak tâ
Cârûb-ı der-i mey-gede perr-i küleh-i mest

Mestâne niyâz eylese Nef’i n’ola yâra
Ma’zûr-ı kirâm-ı ukalâdur güneh-i mest

Almış ele Rüstem gibi şemşirini gamze
Olmış ana müjğânları saf saf sipeh-i mest

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O sarhoş kara gözler naz meyhanesi olmuş Onun fitnelerle dolu her köşesinde bir sarhoş sızıp kalmış

Yan bakışı naz kadehini öfke ile ortaya sürer Onun her sarhoş bakışı dünyayı birbirine katsa hayret edilmemelidir.

Sarhoşun kulağındaki damga meyhane kapısının süpürgesi olmadıkça Cem meclisine aydınlık vermez. Süs olamaz.

Nef’i sevgilisine sarhoş halde yalvarsa ne çıkar? Kerem sahibi akıllıların katında sarhoşun günahları hoş görülür.

Yan bakışı Rüstem gibi, sanki kılıcını eline almış Kirpikleri de onun saf saf ve sarhoş askeri olmuşlar.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi