Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BİZ RİND-İ HARÂBÂTÎ VÜ MESTÂN-I ELESTİZ - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Biz rind-i harâbâtî vü mestân-ı Elestiz
Mahşerde dahı câm-ı mey-i aşk ile mestiz

Yok bâde içün minnetimiz pîr-i mugâna
Sâkî-ı mey-i vahdet ile dest-be-destiz

Düşmezse nola gül gibi sâğar elimizden
Ne tâib-i beyhûde vü ne tevbe-şikestiz

Dinse ne aceb tab’ımıza bahr-ı ma’ânî
Sabhâ gibi pür-hâlet ü cür’a gibi pestiz

Olsak nola Nef’î gibi rüsvâ-yı dü âlem
Hem âşık u hem şâ’ir ü hem bâde-perestiz

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Biz, meyhaneden çıkmayan gönül ehli insanlarız ve ‘’Elest Bezmi’’nin sarhoşlarıyız. Mahşerde bile aşk şarabının kadehi ile sarhoşuz.

Bir kadeh şarap için meyhaneciye minnetimiz yoktur. Biz Vahdet şarabının sâkîsi ile eleleyiz.

Elimizden gül gibi kadeh düşmezse bunda şaşacak ne var? Biz ne boş yere tövbe eder, ne tövbemizden döneriz

Şairliğimize mânâlar denizi denilse yeridir. Şarap gibi coşkun ve dalgalı, yerlere saçılan kadehin son yudumu gibi alçakgönüllüyüz.

Nef’î gibi iki âlem halkına rezil rüsvâ olsak ne çıkar. Çünkü biz hem âşık, hem şair, hem de şarap düşkünü insanız.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi