Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

VUSLAT HEVESİN KO GAM-I HİCRÂN NE BELÂDIR - NEFİ

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Vuslat hevesin ko gam-ı hicrân ne belâdır
Var tâlib-i derd ol yürü dermân ne belâdır

Dâyim tolaşup gezme ser-i kûyını yârin
Bilmez misin ol âfet-i devrân ne belâdır

Âh etmemeğe çâre mi var âşık-ı bîtâb
Habs-i nefes ü çâk-i girîbân ne belâdır

Cem’iyyet-i hâtır mı kalır âşık olunca
İllâ gam-i gîsû-yı perîşân ne belâdır

Dünyâyı girişmeyle esir eyledi bilmem
Câdû mıdır ol gamze-i fettân ne belâdır

Nef’î sözünü vird-i zebân eyledi âlem
Şimden girü ya defter ü dîvân ne belâdır

Var hâk-i reh-i ehl-i dil ol kaçma sitemden
Erbâb-ı dile gayret-i akrân ne belâdır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kavuşmak hevesini koy! Ayrılık gamı ne belâdır! Var, dert ara, yürü, dermân ne belâdır!

Bilmez misin o zamânın âfeti ne belâdır. Sevgilinin köyünü, daimâ dolaşıp gezme!

Güçsüz âşıkın âh etmemesine çâre var mı? Nefesi tutmak ve yaka yırtmak ne beladır? 

Aşık olunca, derli toplu akıl mı kalır? Ancak dağınık şaçların gamı ne belâdır? 

Dünyayı bir göz işaretiyle esir aldı, o fitneli yan bakış cadı mıdır, ne belâdır? 

Nef’î, senin sözünü dünya diline tesbih eyledi, bundan sonra defterdi, divandı, ne belâdır?

Gönül ehlinin yolu toprağı ol, sitemden kaçma! Gönül ehline yaşıtlarını kıskanmak ne belâdır.

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi