Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÖYLEŞİLMEZ ÇARH İLE GEH ŞÖYLE GÂHÎ BÖYLEDİR  - NEFİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Söyleşilmez çarh ile geh şöyle gâhî böyledir
Münkalibdir bu cihânın resm ü râhı böyledir

Zâhid ol rind hemân sûretde kalma ârif ol
Âlem-i ma'nâda hükm-i pâdişâhî böyledir

Gark eder bir noktada nûr-ı siyâha âlemi
Ârifin sermâye-i kil-i siyâhı böyledir

Subh u şâmı fark olunmaz âsumân-ı tab'ımın
Maşrık-ı endîşemin hurşîd ü mâhı böyledir

Yalnız Nef'î değil küstah-ı bezm-i ma'rifet
Yoklasan Cemmin nedîmânı ilâhî böyledir


GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Çarhla da söyleşilmez: kâh şöyledir kâh böyledir! Dönecektir, bu cihanın yolu, yordamı böyledir'

İster zâhid, ister rind ol, sûrette kalma da ârif ol! Mânâ âleminde padişahlığın hükmü böyledir!

Bir noktada, cihanı, kara nûra boğar! Ârifin siyâh kaleminin sermayesi böyledir!

Yaradılış göğünün gece ve gündüzü birbirinden ayrılmaz! Düşünce maşrıkımın güneşi ile ayı böyledir.

Allâh'ım! Mârifet meclisinin yüzsüzü yalnızca Nef'î değil! Yoklasan Cem'in nedimleri de böyledir!

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi