Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MAHŞER OLMUŞ SAHN-I KÂĞID-HÂNE DÜNYÂ BUNDADIR -  - NEFİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Mahşer olmuş sahn-ı Kâğıd-hâne dünyâ bundadır
Cennete dönmüş güzellerle temâşâ bundadır

Bu da bir gündür kıyâmetden nişânı âşikâr
İşte gör ol âfitâb-ı âlem-ârâ bundadır

Dilberin bâlâ bülendi âşıkın üftâdesi
Bir yere gelmiş bu gün a'lâ vü ednâ bundadır

Anmasun sûfî dahı kesretde vahdet âlemin
Yârı tenhâ avlayan uşşâk-ı şeydâ bundadır

Cümleden ol gûne sermestân-ı sâhib-hâlden
Nef'î-i şûrîde-i bî-pâk ü rüsvâ bundadır

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Kâğıthâne meydanı mahşer olmuş, dünya buradadır. Güzellerle cennete dönmüş, temâşâ buradadır

Kıyâmetten nişanı olan bir gündür bu da, işte gör, o âlemi süsleyen güneş buradadır.

Dilberin boylu boşlusu, âşıkın düşkünü bugün bir yere gelmiş! En üstünü ile en düşkünü buradadır.

Bu kalabalıkta sûfî dde teklik dünyasını anmasın! Sevgiliyi yalnız avlayan çılgın âşıklar buradadır.

Bu gibi hâl ehli sarhoşlardan, pâk olmayan, maskara ve çılgın Nef'î de buradadır.

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi