Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

ÖLMEK ASAN AŞIKA BİR DEM FİRAK-I YAR GÜÇ - - NEFİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Ölmek âsân âşıka bir dem firâk-ı yâr güç
Böyle müşkil derd esîri hastaya tîmâr güç

Aşk mühlik yâr gâfil mübtelâlar neylesün
Birbirine derdini inkâr güç ikrâr güç

Gerçi aşk izhârı bîtâb olmayınca cürm olur
Dilber ammâ müdde'â fehm olıcak inkâr güç

Yâr eger âşık ne eylerse mahabbet iktizâ
Etmemek olur mahallinde anı izhâr güç

Olsa Nef'î nola ger endîşesiyle hem-zebân
Neylesün ya sohbet-i yârân-ı nâ-hemvâr güç

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Âşıka ölmek kolay ama bir an sevgiliden ayrı kalmak güç! Böyle bir derdin tutsağına derman da güç!

Aşk helâk edici, sevgili gâfil! Vurgunlar neylesin? Bu durumda birbirine derdini inkar da ikrar da güç!

Gerçi güçsüz kalmayınca aşkı belli etmek suç olur! Ama ey dilber, iddiâ edilen şey anlaşılınca inkâr da güç!

Ey dost, sevginin gerektirdiği ne ise, âşıkın onu yerinde belli etmemesi güç!

Nef'î, düşüncesiyle aynı dilden konuşursa nolur? Neylesin ya? ! Anlayışsız dostlarla sohbet güç!

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi