Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

GÖNLÜMÜ HER DEM BİR ÂTEŞDİR KILAN PÜR-IZDIRÂB -NEFİ

GAZEL

Fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilâtün / fâ'ilün

Gönlümü her dem bir âteşdir kılan pür-ızdırâb
Kim ol ateşden bir ahkerdir felekde âfitâb

Nâr-ı âhım tutdı dehriyine mahv olmaz felek
Ber-karâr olmak acebdir âteş üstünde habâb

Gelse peykân-ı yâr ammâ gelince sîneye
Olur âteşpâre ol dahı virür bir gûne tâb

Âbdır peykân-ı hadeng-i yâr kalmaz sûz-ı dil
Gör nice teskîn eder bir külhanı bir katre âb

Âb u tâb eksik değil ey Nef'î senin
Yâr gâhî lutf eder gibi sana gâhî itâb

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gönlümü her an, ızdırapla dolduran bir ateştir! Gökyüzündeki güneş de ondan bir kordur!

Âhımın ateşi cihânı tuttu, yine de felek yok olmaz! Ateş üzerinde su kabarcığının yerli yerinde durması şaşılacak şeydir!

Sevgilinin attığı okun temreni gelse, gönlün ateşi kalmaz! Bir damla suyun bir külhanı nasıl söndürdüğünü gör!

Okun temreni sudur ama, sineye gelince bir ateş parçası olur. O da bir çeşit harâret verir!

Ey Nef'î, senin şi'rinde parlaklık eksik değil! Sevgili ise sana kâh lutfeder gibi, kâh azarlar gibidir!

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi