Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

NEFİ - HEM KADEH HEM BADE HEM BİR... - NEFİ

GAZEL

Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül

Ehl-i aşkın hâsılı sâhib-mezâkıdır gönül

 

Bir nefes dîdâr içün bin cân fedâ etsem n’ola

Nice demlerdir esîr-i iştiyâkıdır gönül

 

Dildedir mihrin ko hâk olsun yolunda cân u ten

Ben ölürsem âlem-i ma’nâda bâkîdir gönül

 

Zerredir ammâ ki tâb-ı âfitâb-ı aşk ile

Rûzigârın şemse-i tâk u revâkıdır gönül

 

Etse Nef’î n’ola ger gönlüyle dâ’im bezm-i hâs

Hem kadeh hem bâde hem bir şûh sâkîdir gönül

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Hem kadeh hem şarap hem bir şûh sâkidir gönül

Kısaca aşk ehlinin en keyiflisidir gönül

 

Bir anlık yâr yüzü için hem bin can versem n’ola

Nice zamandan beri hasret esiridir gönül

 

Sevgin gönüldedir toprak olsun bırak can ve ten

Ben ölürsem mânâ âleminde bâkidir gönül

 

Zerredir amma aşk güneşinin ışığı ile

Vaktin kemer ve saçağında bir şemsedir gönül

 

Kursa Nef’î n’ola her dem gönlüyle mey bezmi

Hem kadeh hem şarap hem bir şûh sâkidir gönül

 

(Dil içi çeviri: Ahmet Necdet)

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi