Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

AŞIKA TAN ETMEK OLMAZ... - NEFİ

 

Âşıka ta'n etmek olmaz mübtelâdır n'eylesin 

Âdeme mihr ü mahabbet bir belâdır n'eylesin 

 

Gönlü dilberden kesilmezse acep mi âşıkın 

Gamzesiyle tâ ezelden âşinâdır n'eylesin 

 

N'ola ta'yin etse zabt-ı mülk-i hüsnü gamzeye 

Zülfü bir âşüfte-i ser-der-hevâdır n'eylesin 

 

Zülfüne kalsa perîşân eylemezdi dilleri 

Anı da tahrîk eden bâd-ı sabâdır n'eylesin 

 

N'ola olsa muztarib hâl-i dil-i uşşâkdan 

Sînesi âyîne-i âlem-nümâdır n'eylesin 

 

Olmasa Nef'î n'ola dil-beste zülf-i dilbere 

Tab'-ı şûhu dâma düşmez bir Hümâdır n'eylesin

 

İLGİLİ İÇERİK

NEFİ HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ ve ESERLERİ

NEFİ HAYATI ve ESERLERİ

NEFÎ (Ö. 1635) - KASİDE VE GAZEL

ESDİ NESİM-İ NEVBAHAR - NEFİ

NEFİ - GÜZEL BEYİTLER (GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ)

DİVAN ŞİİRLERİ

NEFİ ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi