Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NAİLİ - DİL-İ ZARI HASTE KILDI NE YAMAN...

GAZEL


1. Dil-i zârı haste kıldı ne yaman nezâredir bu
    Şeb-i gemda koydu hâlin ne siyeh sitâredir bu

2. Açılub gül-i terinden mey içerdi sâgaından
    Ele al ki hançerinden dil-i pare paredir bu

3. O periyi âh-i şeb-gîr ede câmehâba teshîr
    Olunur mu lûtfu ta’bîr ne hoş istiharedir bu

4. Felekâ dokuz sefînen gümeder habâbveş dil
    Hazer eyle cünbişinden yem-i bikenâredir bu

5. Der imiş görüp ol âfet bu tahammülüm cefâya
    Dil-i Nâilî değildir kopa seng-i hâredir bu

Vezni: Metefâilün Feûlün Mütefâilün Feûlün

 

 

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

NAİLİ-DİL-ZARI HASTE KILDI NE YAMAN NEZAREDİR BU inceleme

NAİLİ – OLDU EŞKİM GÜLŞEN-İ ARA-YI HEVES CULAR GİBİ

NAİLİ - HEVA-YI AŞKA UYUP KUY-İ YARA...

 

SON EKLENENLER

Üye Girişi