Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

YEMM-İ ATEŞ-HURUŞ-İ DİLDE OLDUKÇA... NAİL-İ KADİM 

Yemm-i âteş-hurûş-ı dilde oldukça sükûn peydâ

Eder her dağ-ı hasret tende bir girdâb-ı hûn peydâ

 

Bu âlem pây-tâ-ser kûh kûh-ı mihnet ü gamdır

Eder her tîşekâr-ı ârzû bir Bîsütûn peydâ

 

Girân etsin ko diller târ târ-ı zülfün olsun tek

Ruhun bâğında nice müşk-bîd-i ser-nigûn peydâ

 

Leb-i şûh-ı nigâh-ı çeşmin oldukça terennüm-sâz

Eder her cünbiş-i müjgânı bir nakş-ı füsûn peydâ

 

Bu lu’betgâhda ey Nâilî bilmektür hikmet

Ne zîr-i hırkadandur heft-tâs-ı nilgûn peydâ

 

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ
Gönlün ateşler coşturan denizi duruldukça. Her hasret yarası. Bedende bir kan girdâbı meydana getirir.

Bu dünya baştan başa dert ve gam dağlarıyla doludur. Üstelik her arzu kazmacısı (Ferhad). Yeni bir Bîsütûn dağı meydana getirir.

Bırak gönüller. iplik iplik saçlarına ağırlaştırsın! Öyle ki. yanağının bahçesinde başaşağı dönmüş birçok salkımsöğüt ortaya çıksın!

Gözünün bakışının şuh dudağı. şarkı söylemeye başladıkça. kirpiklerinin her hareketi sihirli bir nakış(sihirli bir beste)meydana getirir

Ey! Nâ'ilî. bu panayırında hikmet. bu yedi mavi renkli gök kubbesinin hangi hırkanın altından çıktığını bilmektir!

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ

SON EKLENENLER

Üye Girişi