Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

BU NEŞVEDEN SANA EY DİL KELÂL GELMEDİ Mİ - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mefâ'ilün / fe'ilâtün / mefâ'ilün / fe'ilün

Bu neşveden sana ey dil kelâl gelmedi mi
Cihâna geldüğine infi’âl gelmedi mi

Bu köhne mastabanın bâde-i neşâtı gönül
Riyâyı ko sana zehr-i melâl gelmedi mi

Tabîb-i müşfikı yok bu ribât-ı hayretde
Mizâc-ı himmetine ihtilâl gelmedi mi

Ne anladın bu senâ’ u bu nâydan sûfî
Bu tekyede sana hiç vecd ü hâl gelmedi mi

Varınca bezm-i Felâtûn-ı ‘aşka ‘akl-ı fuzûl
Hezâr-şerm ü haceletle lâl gelmedi mi

Yine neticesi hayret degül mi Nâ’iliyâ
Bu rüzgâra Nasîr ü Celâl gelmedi mi

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ey gönül, artık neşeden sıkılmadın mı: dünyaya geldiğin için isyan etmiyor musun?

İki yüzlülüğü bırak da söyle: Bu köhne meyhane köşesinde neşe veren kadeh, sana üzüntü zehri gibi gelmedi mi?

Şu hayret diyarında şefkat dolu bir tabibi yok. iyilik dolu tabiatındaki bu değişiklik nedendir?

Ey sûfî bu semâ’ dan bu ney sesinden ne anladın? Sana bu tekkeden hiç heyecan ve başka bir hal gelmedi mi?

Aşk, akıl ve fazilet Felâtûn'un meclisine varınca, durumundan utanıp da susmayı hiç düşünmedin mi?

Ey Nailî, ne hayret ediyorsun? Şimdi Celâli ile muamele etse de, neticesinde yardımcı olan Allah, sana yardım etmeyecek mi?

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ