Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DİL-İ ZÂRI HASTA KILDI: NE YAMAN NAZÂREDÜR BU - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mütefâ’ilün Fe’ûlün Mütefâ’ilün Fe’ûlün

Dil-i zârı hasta kıldı: ne yaman nazâredür bu
Şeb-i gamda koydu hâlin ne siyeh sitâredür bu

Açılup gül-i terinden mey içerdi sâgarından
Ele al ki hançerinden dil-i pâre pâredür bu

O perîyi âh-şeb-gir ide câme h’âba teshîr
Olunur mı lutfı ta’bîr ne hoş ietihâredür bu

Felekâ tokuz sefinen kim ider habâb-veş dil
Hazereyle cünbişinden yem-i bî-kenâredür bu

Dir imiş görüp ol âfet bu tahammülün cefaya
Dil-i Nâ’ilî değildür koya seng-i hâredür bu

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Ağlayan gönlü hasta etti: bu ne yaman bakıştır. Halimi gam gecesi gibi karattı bu ne uğursuz yıldızdır

Güller gibi açar, kadehinden şarap içerdi. Şu parça parça olmuş gönül ki senin hançerinden bu hale geldi.

O peri, geceleri uykusuz geçiren âşığın aşkıyla, büyüsü bozulup da elbiseye girse bu ne hoş rüya olur: bu rüya acaba gerçekleşir mi?

Ey felek, dokuz gemin gönlü bir hava kabarcığı haline getiri. Dikkat et onun kasırgası fena olur, çünkü o doğru bir denizdir.

O afet, Naili’nin bu cefaya tahammülünü görünce “bu Naili’nin gönlü değil, sanki, bir taş parçası” der imiş.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ