Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KÛYUNDAN O ŞÛHUN DİL-İ SEVDÂ İLE GEÇTİK - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Kûyundan o şûhun dil-i sevdâ ile geçtik
Her hatvede bir şevke-i bî-câ ile geçtik

Cemşîd-i Sikender-menişiz câm ile gûyâ
Kim bahr-ı gamı hücre-i mînâ ile geçtik

Dil verdiğimiz yâre nigâh-ı gazâbından
Tasrîhe mecâl olmadı îmâ ile geçtik

Mestâne nukûş-ı suver-i âleme baktık
Her birini bir özge temâşa ile geçtik

Çok fâris-i mülk-i suhanı Nâ’îlî’yâ biz
Rehvâr-ı girân-cünbiş-i ma’nâ ile geçtik

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

O şuh sevgilinin mahallesinden sevda gönlü ile geçtik. Her adımda yersiz bir şikâyetle geçtik.

Güya söz, kadehten açılınca, İskender tabiatlı Cem’iz. Gam denizini sırçadan yapılmış hücreyle geçtik.

Sevgiliye öfkeli bakışından dolayı gönül verdiğimizi açıklamaya gücümüz yetmedi. Şöyle bir işaretle geçtik.

Kâinatın görünen şekillerinin nakışlarına sarhoşcasına baktık. Her birini bir başka seyir ile geçtik.

Ey Naili biz söz mülkünün atına binen çok kişiyi mananın yavaş yürüyen atıyla geçtik.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ