Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

MESTÂNELİGÜM BİR BÜT-İ SÎMÎN-TEN İÇÜNDÜR - NAİL-İ KADİM 

GAZEL

Mef'ûlü / mefâ'îlü / mefâ'îlü / fe'ûlün

Mestâneligüm bir büt-i sîmîn-ten içündür
Kan ağladuğum bir gül-i ter-dâmen içündür

Gerdûn ile gavgâ bu güzergâh-ı fenâda
Bir gûşe-i bî-minnet olan külnen içündür.

Meyl etmediğim sûr-ı safâ-bahşına dehrün
Mâtem-gede-i dilde olan şiven içündür

Ol âşık-ı güm-geşte-murâdım ki figânım
Ne Yûsuf u ne nefha-ı pîrâhen içündür.

Sâhir dediğim Nâ’ilî’yâ tab’una her bâr
Destünde olan hâme-i mu’ciz-fen içündür.

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Sarhoşluğum gümüş bedenli bir güzel içindir. Kan ağladığım da eteği bulaşık bir gül yüzündendir.

Bu ölümlülük geçidinde felekle kavgamız, iyiliğini başa kakmayan bir köşe olan külhan içindir.

Dünyanın safâ veren şenliğine meyletmediğim, gönlün yaslı evindeki feryât ve iniltidendir

Ben murâdını yitirmiş o âşıkım ki, feryâdım ne Yûsuf için ne de gömleğin kokusu(Yusuf’un gömleğinin kokusu) içindir.

Ey Nâ’ilî tabiatına, her defasında, sihir yapıcı(büyücü)deyişim elinde olan mucize yapıcı kaleminden dolayıdır.

İLGİLİ İÇERİK

CUMHURİYET DÖNEMİ ŞİİRLERİ

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

HALK EDEBİYATI ŞİİRLERİ

KONULARINA GÖRE ŞİİRLER

NAİL-İ KADİM ŞİİRLERİ