Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

KOMA KİM HÂL Ü HATUN HALKA PERÎŞÂNLIĞ İDE - NECATİ BEY

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Koma kim hâl ü hatun halka perîşânlığ ide
Mısr-ı hüsnünde bir iki kara sultanlığ ide

Bu cihândur güzelüm hüsnüne mağrur olma
Bir zamân ola ki karınca Süleymânlığ ide

İdinür âdem olan cennet-i kûyunda yirin
Meğer ey dost rakîbün gele şeytânlığ ide

Gayret ey pir-i harâbât nedür bu nice bir
Muhtesib câm-ı şarâbı sıyup oğlanlığ ide

Bir zâman oldu ki kan berâber tutılur
Bir iki rind eğer meykedede kanlığ ide

Didile, sîb-i zenahdânuna hayvânî velî
Dimediler ki rakîbün değer hayvaniığ ide

Elhak insâf budur tûtîye değmez güftâr
Şol çemende ki Necâtî şeker-efşânlığ ide

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Beninin ve yanağındaki ayva tüylerinin halkı perişan etmelerine izin verme; güzellik ülkesinde bir iki zalim soysuzun sultanlık yapmasına müsaade etme.

ey güzelim, güzelliğinle böbürlenme; bu cihandır, bir zaman gelir ki karınca Süleymanlık eder.

Eğer rakibin gelip bir şeytanlık etmezse, insan olan herkes için senin mahallende yer vardır.

Ey ihtiyar meyhaneci, biraz arlanıp harekete gel; daha ne zamana kadar zabıta memuru acarlık edip şarap kadehini kıracaktır?

Öyle bir zamana geldik ki bir ili rint eğer meyhanede çok sarhoş olup hırçınlık etse kan etmekle bir tutuyorlar.

Elma gibi olan çene çukurunda Bengisu vardır diye hayvanidir dedilerse rakibin hayvanlık edip dokunsun demediler ya!

Doğrusu budur ki, Necâtî’nin şekerler saçtığı bir bahçede papağana konuşma sırası gelmez.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

Üye Girişi