Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

NOLA DÖKÜLSE YAŞUM ÇEŞME-İ HAYVÂN DEĞÜL A - NECATİ BEY

GAZEL

Fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilâtün / fe'ilün

Nola dökülse yaşum Çeşme-i Hayvân değül a
Yire geçsün nideyin dirliğüm andan değül a

Âyet-i hüsnüne inkârı komaz zâhid-i şehr
Vay bu kafir ne aceb dahi müselmân değül a

Beni içer diyu bilsem neye sevmez sofî
Meydür arada nizâ’ itdüğümüz kan değül a

Hay esirge seni sen cân ele girmez dirler
Cân içün gam yimezem cân ise cânan değül a

Bakmayam kuhl-i Safâhâna iki gözüm içün
Ayağun tozu gibi derdüme dermân değül a

Cân bağışlar nefesün ölme Necâtî ölme
Kişi gösterme Mesihâ yolın âsân değül a

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Gözyaşım dökülse ne çıkar, Bengisu değil ya!. yere geçse ne olur, bütün varlığım o değil ya!

Şehrin sofusu güzelliğinin ayetini inkar etmekten vazgeçmiyor; vay bu ne acayip kâfirdir.

Sofu içiyor diye beni neden sevmiyor bilsem; arada çektiğimiz şaraptır, kan değil ya! .

Aman sen seni esirge, can bir daha ele girmez, diyorlar; can için ne tasalanayım, can dedilerse sevgili değil ya!

İki gözüm için Isfahan sürmesine bakmam, senin ayağının tozu gibi derdime derman değil ya! ne bakayım!

Nefesin can bağışlıyor, sabırlsızlanma Necâtî, sabırsızlanmış; kişiye Hz. İsa’nın yolunu göstermek kolay mıdır?

 

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ

Üye Girişi