Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

SÖYLER YÜREKDE AĞIZ AÇUP YARA YARAYA - NECATİ BEY

GAZEL

Mefûlü / fâ'ilâtü / mefâ'îlü / fâ'ilün

Söyler yürekde ağız açup yara yaraya
Miskîn umar ki yara ile yâre yaraya

Gamzen ölüm yaraların urur bu ben fakîr
Ara okuna şâd olurın ara yaraya

Geh ağların geh inlerin ammâ ki ummazın
Biçaneye bu âb u havâ vara yaraya

Bir yana cevr-i dilber ü bir yana rûzigâr
Bir kişi nice iki sitemgâra yaraya

Taş ile başum ursun iki pâre eylesün
Şâyed bununla gönline bir pâre yaraya

Mümkin midür ki hoş gele zühhâda ehl-i aşk
Olmış mıdur ki mest ola hüşyâra yaraya

Mahmurâ mey nenün gibidür bildünüz mi hîç
Şol şerbet-i hekîm ki bimâra yaraya

Yarayla çünki beğlere yoldaş olur kişi
Çalış Necâtî eyleyigör çâre yaraya

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİ

Yürekte yara yaraya ağız açarak der ki Zavallı, yara ile sevgiliye yaranacağını sanıyor.

Gamzen ölüm yaraları açar, bu ben fakir de bazen oklarıyla bazen da yarayla sevinirim.

Gâh ağlarım gâh âh edip inlerim ama çaresiz kalmışa bu su ile bu havanın yarayacağını ummuyorum.

Bir yanda sevgilinin zulmü bir yanda zamanenin; bir iki kişi zalimle nasıl baş eder?

Eğer böyle yapması gönlüne yarayıp ondan bir parça memnun olacaksa, bir taş başıma vurup iki parça eylesin.

Aşıkların sofulara yaraması mümkün müdür? Sarhoş olanın ayıklarca hoş görüldüğü olmuş mudur?

İçkiden ayılmışa şarap ne gibi gelir, bilir misiniz; şu hekim ilacı gibidir ki, hastaya yarar.

Kişi yarayla beylere yoldaş olur; çalış ey Necâtî, yara içindir çare bul.

 

İLGİLİ İÇERİK

DİVAN EDEBİYATI ŞİİRLERİ

NECATİ BEY ŞİİRLERİ

NECATİ BEY HAYATI ve ESERLERİ